Podczas finałowej licytacji, która odbywać się będzie na Wzgórzu Zamkowym, zlicytowana zostanie niecodzienna atrakcja! Tą atrakcją będzie możliwość zwiedzenia wraz z przewodnikiem Zakładu Karnego.

Licytacja odbędzie się o godz. 18:30-18:45, cena wywoławcza: 50 zł.

W licytacji mogą wziąć udział osoby powyżej 15 roku życia (zwiedzanie wraz z opiekunem), osoby pełnoletnie.

powrót
179 977,80
Kwota zebrana przez sztaby na Śląsku Cieszyńskim
- stan z 19.06.21 01:22:35